دکتر محمدحسین روزیطلب

تخصص:
فوق تخصص و جراح چشم
سابقه کار:
از 1355
ایمیل:
شماره تماس:

بیوگرافی

تاریخ تولد: 01/01/1326

آدرس: شیراز – خیابان ارم – خیابان سروناز – مرکز چشم پزشکی بیناگستر شیراز

 • از سال 1344 تا 1352 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • تخصص بخش چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • از سال 1355 تا 1356 فلوشیپ پاتولوژی چشم: انستیتو ویلمر، جان هاپکینز- بالتیمور مریلند

سوابق آموزش:

 • از سال 1366 تا 1367مقدمه چشم پزشکی جهت دانشجویان پزشکی
 • CPC بیماریهای چشم برای دستیاران سال اول الی چهارم با حضور اساتید
 • از سال 1366 تا 1389 گزارش پاتولوژیهای بافتهای فرستاده شده
 • آموزش جراحی های اوربیت، مجاری اشکی، تومورهای حدقه، گلوکوم به دستیاران
 • مجری برگزاری 15 کنگره چشم پزشکی در شیراز

سوابق کارهای اجرایی:

 • از سال 1364 تا 1387 مدیر گروه چشم پزشکی
 • مدیر آموزشی آزمایشگاه پاتولوژی چشم
 • از سال 1364 تا 1387عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی
 • از سال 1375 تا کنون مدیر فلوشیپ اموزش پاتولوژی چشم با حکم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • از سال 1356 تا 1371 استادیار گروه چشم
 • از سال 1371 تا 1384 دانشیار
 • از سال 1384 استاد تمام
 • 23 تز راهنمایی و تغییر تزهای دستیاران چشم و 28 مقاله چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی

تماس با من