جستجوی پزشک رزرو نوبت  

حقوق گیرنده خدمت

مرکز چشم پزشکی بیناگستر شیراز                        بهار 1402

تور مجازی

گشت و گذار مجازی در کلینیک و بازدید از طبقات و امکانات مرکز

آموزش

دانستنی های چشم و چشم پزشکی 

مراقبت ها

دستورالعمل مراقبت های بعد از اعمال جراحی

خدمات قابل ارائه

خدمات تشخیصی

خدمات درمانی

خدمات زیبایی

طرف قرارداد با اکثر بیمه های دولتی و خصوصی