لیست خدمات

خدمات تشخیصی

ارزیابی طول قدامی-خلفی کره چشم

بررسی شبکیه و عروق خونی

بررسی قرنیه

بررسی میدان بینایی

 

 

خدمات درمانی

آب سیاه (گلوکوم)

اصلاح عیوب انکساری

انحراف چشم

بیماری کاتاراکت یا آب مروارید

جراحی های شبکیه

جراحی های قرنیه

خدمات زیبایی

جراحی زیبایی پلک - بلفاروپلاستی

سایر خدمات