ارزیابی طول قدامی-خلفی کره چشم

ارزیابی طول قدامی-خلفی کره چشم

چشم پزشکان با استفاده از تکنیک های پیشرفته تشخیصی قادر به ارزیابی طول قدامی – خلفی کره چشم هستند. 

IOL Master

وسیله پیشرفته ای است که با آن می توان در مدت زمان یک دقیقه و بدون تماس با چشم اقدام به اندازه گیری طول قدامی – خلفی چشم و انحنای سطح چشم کرد. بنابراین به کارگیری این وسیله خطرات مربوط به تماس با دستگاه های چشمی را نداشته و برای استفاده از آن احتیاجی به بی حسی نیست.

 

بررسی شبکیه و عروق خونی

1- آنژیوگرافی:

برای انجام این تست تزریق ماده ایجادکننده کنتراست مانند فلئورسئین یا نظایر آن به یکی از رگ های دست بیمار انجام می شود. برای عکسبرداری از قسمت عقبی چشم از ابزار FUNDUS استفاده می شود.

این تست برای بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید استفاده می شود. معمولاً برای بررسی عروق شبکیه از فلئورسئین و برای بررسی عروق کوروئیدال و قسمت های عمقی تر از ICG استفاده می شود. آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر برای بررسی رتینوپاتی دیابتی، بیماری های انسدادی عروق مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه و ارزیابی دژنرسانس wet ماکولا کاربرد دارد.

2- OCT:

این تکنیک جدید با عنوان Optic Coherence Tomography شناخته می شود. چشم پزشک با استفاده از OCT به مقاطع توموگرافیک با دقت بالا از لایه های شبکیه و اطلاعات ارزشمند دیگر دست پیدا می کند. بنابراین برای تشخیص و پیگیری بسیاری از بیماری های شبکیه مانند سوراخ های ماکولا، ادم ماکولا، دژنرسانس ماکولا، رتینوپاتی دیابتی و گلوکوم به کار می رود.

از آنجایی که در این تکنیک از یک منبع نورانی استفاده می شود احتیاجی به تماس با چشم وجود ندارد و در عرض چند ثانیه انجام می گیرد.

 

بررسی قرنیه

قرنیه قسمت شفاف جلوی کره چشم است که مانند شیشه پنجره داخل چشم را از محیط خارج جدا می کند. قرنیه دو وظیفه مهم دارد: یکی آنکه پرتوهای نور را به داخل چشم هدایت و آن ها را روی پرده شبکیه متمرکز کند، دوم آنکه از ساختمان های داخل کره چشم محافظت نماید.

برای آنکه نور بتواند وارد چشم شده و به پرده شبکیه برسد ابتدا باید از قرنیه عبور کند. بنابراین شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی دارد و هر مشکلی می تواند عملکرد این عضو بسیار مهم دستگاه بینایی را مختل کند. چشم پزشکان با استفاده از روش های مختلف تشخیصی این مشکلات را شناسایی کرده و بیمار را برای طی مراحل درمان راهنمایی می کنند.

امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در عمل چشم پزشکی، ابزارها، تجهیزات و تکنیک های بسیار پیشرفته ای برای بررسی و ارزیابی ساختمان و عملکرد قرنیه ابداع شده است. این ابزارها عبارتند از:

1- Topography

با استفاده از روش توپوگرافی حلقه های نورانی به سطح قرنیه فرستاده می شود؛ با دریافت بازتاب این حلقه ها و آنالیز اطلاعات دریافت شده و بررسی نقشه توپوگرافی به دست آمده می توان هر اختلالی در قرنیه مانند کراتوکونوس (قوز قرنیه)، اسکار در قرنیه و همچنین انحنای قرنیه را مشخص کرد. این روش یک اقدام اصلی برای افرادی است که می خواهند تحت عمل جراحی اصلاح عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک و PRK قرار گیرند. همچنین ممکن است در پیگیری پس از عمل در بعضی افراد به کار گرفته شود.

2- Pachymetry

پاکی متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پاکی متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری است زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود.

3- Pentacam و Orbscan

به وسیله دستگاه پنتاکم و ارب اسکن، توپوگرافی قرنیه یعنی ساختمان کلی قرنیه شامل قدرت سطحی، ضخامت و شکل قسمت جلویی و خلفی آن مشخص می شود. این روش از تکنیک هایی است که می تواند قسمت خلفی قرنیه را مورد ارزیابی قرار دهد.

 

بررسی میدان بینایی

میدان بینایی محدوده ای از فضا می باشد که با نگاه ثابت چشم در یک جهت، برای شخص قابل رویت است.

کاربرد اصلی این تست برای تشخیص و پیگیری گلوکوم (آب سیاه) است. همچنین به تشخیص انواع بیماری های اعصاب چشم و مسیرهای بینایی در مغز کمک می کند.

چنانچه پزشک شما این تست را برای تان توصیه کرده به این معنی است که به عصب چشم شما مشکوک می باشد؛ این شک می تواند به جهت مشکلات چشمی یا نورولوژیک باشد که مهم ترین و شایع ترین آنها افزایش فشار داخل چشم (مانند بیماری گلوکوم)، آسیب های مسیر عصب بینایی، افزایش فشار مایع مغزی نخاعی و التهاب سر عصب چشم است.

آزمون و تست میدان بینایی را می توان در معاینه بالینی با درخواست از بیمار برای زل زدن به یک نقطه و ثابت نگاه داشتن چشم، در حالی که شیئی مانند یک خودکار را در مکان های گوناگون میدان بینایی وی حرکت می دهیم انجام داد.

در این معاینه زاویه ای که شخص قادر به دیدن و درک شی است را میدان بینایی وی محاسبه می کنیم. وقتی برای آزمون از دستگاه های کامپیوتری استفاده شود، تشخیص دقیق و قابل اعتماد خواهد بود. دستگاه پریمتری یا نیمکره ای که در آن نقطه های نور بر روی یک صفحه سفید برق می زنند، اندازه گیری می شود.