سوختگی چشم (TRB-19)

cataract
image-layers-3_2
image-layers-3_3

سوختگی شیمیایی :

مواد شیمیایی فعال اسیدی و قلیابی و سایر مواد شیمیایی نظیر گاز اشک آور می توانند صدمات شدیدی به چشم وارد نمایند و مواد قلیایی مانند آمونیاک صدمات بیشتری به دنبال داشته و باعث سوراخ شدن کره چشم و افزایش فشار داخل چشم می شوند . تماس چشم با مواد اسیدی صدمه کمتری به دنبال دارد . سوختگی های شیمیایی می توانند باعث ایجاد ضایعات نقطه ای بر روی قرنیه ، خونریزی چشم یا رگ دار شدن کامل قرنیه شوند . کلیه سوختگی های شیمیایی چشم باید به عنوان اورژانس چشم درمان شوند . فوراً و قبل از انتقال بیمار به بیمارستان ، باید شستشوی چشم با آب فراوان شروع شود . در درمان سوختگی شیمیایی هر دقیقه مهم و حیاتی است .

درمان :

در بخش اورژانس بیمارستان در اولین برخورد با بیمار باید اقدام به شستشوی فوری چشم با آب ساده فراوان  یا محلول نرمال سالین نمود . اقدامات بعدی شامل :

  • گرفتن یک سابقه و معاینه مختصر .
  • استفاده از یک داروی بی حسی موضعی .
  • پیشگیری از گرفتگی عضلات پلک که منجر به بسته شدن پلک می شوند . با ابزار خاص .
  • خارج کردن مواد ریز با استفاده از وسایل خاص مرطوب.
  • اعمال شستشو تا زمانی که با استفاده از کاغذ مخصوص نیاز به این امر احساس می شود .
  • استفاده از قطره آنتی بیوتیک چشمی پس از شستشو.
  • قرار دادن پانسمان بر روی چشم .
  • تحت نظر قرار دادن بیمار به صورت روزانه برای چند روز .

تاثیر درمان بستگی به نوع صدمه و شستشوی مناسب چشم پس از حادثه دارد .

سایر سوختگی های کره چشم :

صدمات حرارتی با مواد داغ نظیر فر دستی ، تنباکو و خا کستر سیگار ایجاد می شود .

صدمات نوری شیمیایی وارده به چشم به علت تماس با پرتوهای فرابنفش و مادون قرمز نظیر نور منعکس شده از برف ، خیره شدن به خورشید و تماشای خورشید گرفتگی بدون استفاده از فیلترهای مخصوص پیش می آید .

این صدمات می توانند به قرنیه و شفافیت آن و ملتحمه صدمه وارد کنند و باعث گرفتگی عروق خونی و زخم در پلک ها و ناحیه اطراف چشم شوند .

1- استفاده از آنتی بیوتیک و پانسمان فشاری برای 24 ساعت می توانند ضایعات خفیف را درمان کند .

2- تغییرات ساختمانی روی پلک ها ممکن است نیاز به جراحی پلاستیک داشته باشد.

3- همچنین برای ترمیم زخم روی قرنیه ممکن است به جراحی قرنیه نیاز باشد .