بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بیناگستر، با تکیه بر سال ها تجربه درمانی اکنون به پیشرفته ترین و کارآمدترین تجهیزات روز تشخیصی، درمانی و پاراکلینیکی مجهز می باشد و باکیفیت ترین خدمات چشم پزشکی را به بیماران داخلی و خارجی ارائه می دهد.

در این بخش با برخی از خدمات درمانی مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بینا گستر شیراز آشنا می شوید.

تشخیصی

درمانی

 

 

درحال بروز رسانی

 

 

در حال بروز رسانی

 

 

در حال بروز رسانی