بیست متری سینما سعدی روبروی مسجد

خیابان ساحلی غربی

بولوار پاسداران نبش کوچه 70

چهار راه هوابرد بعد از خیابان شبان سمت چپ

خیابان زند خیابان پوستچی به طرف قصردشت

خیابان زند نبش کوچه 42 ساختمان شرکت نفت

فلکه ستاد جنب بانک رفاه

فرهنگ شهر حدفاصل کوچه 14و16

خیابان قدوسی شرقی خیابان صدرا و سیما کانون

بولوار استقلال (زرهی) بین کوچه 32 و 34

خیابان قصردشت نرسیده به فلکه قصردشت روبروی بانک مسکن حد فاصل کوچه 84 و 86 پلاک 412

خیابان هدایت بین 20 متری و فلسطین نبش کوچه 10

چهارراه خاکشناسی جنب اپل گلشن

خیابان زرهی ، روبروی خیابان شبان نبش کوچه 24

خیابان ارم بهداری شرکت نفت

چهارراه هوابرد ابتدای بولوار سرباز روبروی شبان

بیست متری سینما سعدی خیابان هدایت غربی نبش کوچه 8 ساختمان 125 طبقه اول

بولوار پاسداران حد فاصل خیابان آقایی و خیابان خبرنگار

قدوسی شرقی نبش کوچه 13

چهارراه بنفشه به طرف بولوار امیرکبیرنرسیده به پل زیرگذر سمت چپ

بولوار زرهی روبروی خیابان شبان پلاک 85

بولوار رحمت نبش خیابان شهید صفائی شمالی

بولوار استقلال حد فاصل تقاطع بعثت و خیابان شبان