عیوب انکساری چشم

عیوب انکساری چشم :

 جهت رفع عیوب انکساری چشم اعمال Refractive  انجام می شود که مشمول اعمال لیزیک و PRK می باشد .

برای انجام این عملها لازم است مشخصات کامل  قرنیه قبل از عمل بررسی گردد . دستگاههایی جهت بررسی تخصصی قرنیه موجود می باشد عبارت اند از :

  • تعیین ضخامت قرنیه

Pachy metry از طریق امواج صوت Pentacam, Orbscan از طریق لیزر

  • Topography نقشه سطح قرنیه را بررسی می کند
  • Orbscan که نمای کلی از سطح قدامی و خلفی و ضخامت قرنیه را مشخص می کند
  • Gallile , Pentacam دستگاههای جدید تری که مشخصات تکمیلی تری از تمام سطوح قرنیه به پزشک می دهد .
  • دستگاه Zywave, OPDscan

اعمالی لیزیک به دو روش ساده وپیشرفته انجام می شود  در روش  پیشرفته جدید برای اصلاح کلیه ناهمواری بسیار ظریف سطح قرنیه این دستگاه ها  کلیه مشخصات قرنیه چشم هر فرد را بصورت جداگانه تصویر برداری کرده اطلاعات آماری محاسبه می شو د و مستقیما به دستگاه لیزر در اطاق عمل فرستاده شده که دستگاه لیزر بر مبنای این اطلاعات مستقیما عمل انجام می دهد که به این روش Customized Abelation می گویند در بعضی از افراد که بدلائل مشکلات قرنیه و یا نا متناسب بودن قرنیه بیمار با شماره چشم قادر به انجام اعمال لیزیک یا  PRKهستند می توانند از تغییر لنز داخل چشمی بدون عمل آب مروارید جهت رهائی از عینک استفاده کنند .